E-ISSN: 2414-9942
Return to Article Details The Holodomor of 1932–1933 in Ukraine as a Crime of Genocide under International Law [Holodomor 1932–1933 rokiv v Ukraini iak zlochyn henotsydu zhidno z mizhnarodnym pravom], eds. Volodymyr Vasylenko and Myroslava Antonovych Download Download PDF