The Holodomor of 1932–1933 in Ukraine as a Crime of Genocide under International Law [Holodomor 1932–1933 rokiv v Ukraini iak zlochyn henotsydu zhidno z mizhnarodnym pravom], eds. Volodymyr Vasylenko and Myroslava Antonovych

Authors

  • Yulia Anosova

DOI:

https://doi.org/10.18523/kmlpj52720.2015-1.237-239

Downloads

How to Cite

Anosova, Y. (2015). The Holodomor of 1932–1933 in Ukraine as a Crime of Genocide under International Law [Holodomor 1932–1933 rokiv v Ukraini iak zlochyn henotsydu zhidno z mizhnarodnym pravom], eds. Volodymyr Vasylenko and Myroslava Antonovych. Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal, (1), 237–239. https://doi.org/10.18523/kmlpj52720.2015-1.237-239

Issue

Section

Reviews