The Holodomor of 1932–1933 in Ukraine as a Crime of Genocide under International Law [Holodomor 1932–1933 rokiv v Ukraini iak zlochyn henotsydu zhidno z mizhnarodnym pravom], eds. Volodymyr Vasylenko and Myroslava Antonovych

Yulia Anosova

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.18523/kmlpj52720.2015-1.237-239

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 


Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal

ISSN 2414-9942


National University of Kyiv-Mohyla Academy
2 Skovoroda St., Kyiv 04655, Ukraine