Author Details

Anosova, Yulia

  • No 1 (2015) - Reviews
    The Holodomor of 1932–1933 in Ukraine as a Crime of Genocide under International Law [Holodomor 1932–1933 rokiv v Ukraini iak zlochyn henotsydu zhidno z mizhnarodnym pravom], eds. Volodymyr Vasylenko and Myroslava Antonovych
    Details  PDF