The Correlation of Constitutional and International Law: The Ukrainian Case

Authors

  • Mykola Koziubra National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18523/kmlpj220749.2020-6.177-195

Keywords:

constitutional law, international law, international treaties, generally recognized international law principles and norms, constitution, Ukraine

Abstract

Constitutional and international law often interrelate and regulate certain areas differently. The legal scholar’s viewpoint significantly determines his or her approach to the role of international and constitutional law in certain legal circumstances. This article focuses on the issue of determining the place of international treaties and generally recognized international law principles and norms in Ukraine’s domestic legal system. Ukraine has a well-established practice of automatically recognizing international treaties’ priority over its norms of domestic legislation, but this priority cannot be regarded as absolute. This article argues that legal scholars advance different arguments on this because they apply different approaches – approaches that originate either in constitutional or international law. 

References

Baymuratov, Mykhaylo and Oleksandr Batanov. Kurs konstitutsionnogo prava Ukrainy. Tom 1 Obschaya chast. Osnovy teorii konstitutsyonnogo prava [Constitutional Law of Ukraine course. Volume 1 General part. Basics of Constitutional Law Theory]. Kharkiv: Odissey, 2008.

Buromenskyi, Mykhaylo. “K voprosu o deystvii norm mezhdunarodnogo prava vo vnutrennem pravoporyadke Ukrainy [To the Issue of the Force of International Law Norms in the Internal Legal Order of Ukraine].” In Mezhdunarodnoye parvo kak osnova sovremennogo miroporyadka: kollektivnaya monografiya Liber Amicorum k 75-letiyu prof. V. N. Yevintova, edited by Andriy Melnyk, Svitlana Melnyk, and Timur Korotkiy, 32–37. Kyiv-Odesa: Feniks, 2012.

Denysov, Volodymyr and Andriy Melnyk. “Rozvytok pravovyh zasad ta mehanizmy verhovenstva mizhnarodnoho prava u vnutrishnomu pravi Ukrayiny [The Development of Legal Principles and Mechanisms of International Law Supremacy in Internal Law of Ukraine].” In Vzayemodiya mizhnarodnoho prava z vnutrishnim pravom Ukrayiny, edited by Volodymyr Denysov, 12-39. Kyiv: Yustynian, 2006.

Denysov, Volodymyr. “Status mizhnarodnyh dohovoriv u Konstytutsiyi Ukrayiny [Status of International Treaties in the Constitution of Ukraine].” Visnyk Akademiyi pravovyh nauk Ukrayiny no. 1 (1997): 29–36.

Dovhan, Halyna. “Doktryna verhovenstva prava Yevropeyskoho Soyuzu: natsionalniy aspekt (pozytsiya konstytutsiynyh sudiv okremyh derzhav-chleniv YeS) [The Doctrine of the Rule of Law of European Union: National Aspect (the Position of Constitutional Courts of Certain EU Member States].” Pravo Ukrayiny no. 11 (2019): 98–107.

Constitutional Court of Ukraine. “Dissenting opinion of the Constitutional Court of Ukraine Justice Volodymyr Shapoval in case regarding the constitutionality of the provision of Para. 2 Part 1 Article 39 of the Law of Ukraine “On Higher Education” (case regarding the marginal age of higher education institution manager) of July 7, 2004.” Accessed September 6, 2020. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/nc22d710-03#Text.

Garlicki, Lech. “Mezhdunarodnoe pravo v konstitutsionnom poryadke Respubliki Polsha [International Law in Constitutional Order of the Republic of Poland].” In Mezhdunarodnoe pravo XXI veka, edited by Volodymyr Butkevych, 414–36. Kyiv: Promeni, 2006.

Garlicki, Lech. Polskie Pravo Konstytucyjne. Zarys Wyklady. Warszawa: Liber, 2010.

Holovatiy, Serhiy. Mirylo pravovladdya. Pereklad. Komentar [Rule of Law Checklist. Translation. Commentary]. Kyiv: Vaite, 2017.

Konstytutsiya Ukrayiny: naukovo-praktychniy komentar. Natsionalna akademiya pravovyh nauk Ukrayiny [Constitution of Ukraine: Academic and Practical Commentary. National Academy of Legal Sciences of Ukraine]. Kharkiv: Pravo, 2011.

Koziubra, Mykola. Zahalna teoriya prava [General Theory of Law]. Kyiv: Vaite, 2015.

Law of Ukraine ”On cinematography.” Accessed September 7, 2020. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/9/98-%D0%B2%D1%80#Text.

Law of Ukraine “On plant world.” Accessed September 7, 2020. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/591-14#Text.

Law of Ukraine “On topographic-geodesic and cartographic activity.” Accessed September 7, 2020. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/353-14#Text.

Merezhko, Oleksandr. Pravo mizhnarodnyh dohovoriv: suchasni problemy teoriyi ta praktyky [Law of International Treaties: Contemporary Problems of Theory and Practice]. Kyiv: Takson, 2002.

Nazarenko, Olena. Mizhnarodni dohovory Ukrayiny v systemi dzherel konstytutsiynoho prava Ukrayiny: avtoref. dys. …. kand. yuryd. yauk. 12.00.02 – konstytutsiyne pravo [International Treaties of Ukraine in the System of the Sources of Constitutional Law of Ukraine: autoreferat of PhD dissertation. 12.00.02 – constitutional law]. Kyiv, 2006.

Paliyuk, Vasyl “Mistse Konventsiyi pro zahyst prav lyudyny ta osnovnyh svobod u pravoviy systemi Ukrayiny [Place of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in Legal System of Ukraine]” In Yevropeyskiy Sud z prav lyudyny. Bazovi materialy zastosuvannya praktyky, edited by Yuriy Zaitsev, 120-30. Kyiv: Ukrayinskiy tsentr pravnychyh studiy, 2003.

Savchuk, Kostiantyn. “Mehanizm vzayemodiyi mizhnarodnoho prava z natsionalnoyu pravovoyu systemoyu Ukrayiny [Mechanism of Correlation of International Law with National Legal System of Ukraine].” In Mehanizm harmonizatsiyi zakonodavstva Ukrayiny z yevropeyskym ta mizhnarodnym pravom [Mechanism of Ukrainian Legislation’ Harmonization with European and International Law], 28–49. Kyiv: Institut derzhavy i prava imeni V. M. Koretskoho NAN Ukrayiny, 2011.

Schwabe, Jürgen, and Torsten Heissler, Izbrannye resheniya Federalnogo Konstitutsionnogo Suda Germanii [Selected Decisions of the Federal Constitutional Court of Germany]. Moscow: Infotropic Media, 2018

Shamray, V’yacheslav. “Do pytannia doktryny spivvidnoshennia mizhnarodnoho dohovoru ta konstytutsiynoho prava Ukrayiny v umovah yevropeyskoyi intehratsiyi [To the Issue of the Doctrine of International Treaty and Constitutional Law of Ukraine Correlation within European Integration].” Pravo i hromadyanske suspilstvo no. 2 (2015): 22–32.

Shapoval, Volodymyr. “Systemy natsionalnoho ta mizhnarodnoho prava i konstytutsiyne rehulyuvannya [Systems of National and International Law and Constitutional Regulation].” Visnyk Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny no. 2 (2004): 61–80.

Skomoroha, Viktor. “Okremi pytannya implementatsiyi norm mizhnarodnoho prava i konstytutsiyna yurysdyktsiya Ukrayiny [Certain Issues of Implementation of International Law Norms and Constitutional Jurisdiction of Ukraine].” Ukrayinskiy chasopys mizhnarodnoho prava no. 1 (2002): 6–11.

Streltsova, Olha. Konstytutsionalizatsiya protsesu asotsiatsiyi Ukrayiny z Yevropeyskym Soyuzom. Teoriya ta praktyka [Constitutionalization of the Process of Ukraine’s Association with European Union]. Kyiv: Pravova Yednist, 2017.

Terletskyi, Dmytro. Konstytutsiyno-pravove regulyuvannya diyi mizhnarodnyh dohovoriv v Ukrayini: avtoref. dys. kand. yuryd. nauk. 12.00.02 [Constitutional Regulation of International Treaties’ Force in Ukraine: autoreferat of PhD dissertation 12.00.02]. Odesa, 2007.

“Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2005 r.” Accessed August 11, 2019. http://trybunal.gov.pl/sprawywtrybunale/katalog.

Yevintov, Volodymyr. Mezhdunarodniy i vnutrenniy pravoporyadok v structure mezhdunarodnogo soobschestva. Realizatsiya mezhdunarodno-pravovyh norm vo vnutrigosudarstvennom prave [International and Internal Legal Order within the Structure of International Community. The Realization of International Legal Norms in Internal State Law]. Kyiv: Naukova dumka, 1992.

Yevintov, Volodymyr. “Pryame zastosuvannya mizhnarodnyh standartiv prav lyudyny. Komentar do st. 9 Konstytutsiyi Ukrayiny [Direct Application of International Human Rights Standards. Commentary to Article 9 of the Constitution of Ukraine].” Ukrayinskiy chasopys prav lyudyny no. 1 (1998), 26–27.

Zabokrytskiy, Ihor. “Problemy pravovoho status mizhnarodnyh dohovoriv Ukrayiny u systemi dzherel konstytutsiynoho prava Ukrayiny [Issues on the Legal Status of International Treaties of Ukraine in the System of the Sources of Constitutional Law of Ukraine].” Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska Politehnika.” Yurydychni nauky no. 825 (2015): 69–78.

Downloads

Published

2020-12-24

Issue

Section

Reflections